Kampen for en skadestue

Amager med mere end 160.000 indbyggere har politikerne planer om at holde aftenlukket på øens eneste skadestude efter kl. 22.00, hvorved indbyggerne så skal begive sig helt Hvidovre for at få behandlet småskavankerne, mens de samme politikere har reserveret en grund ude i Ørestaden til aflastning for Rigshospitalet i 2019 som efterhånden er temmelig nedslidt.

Og i forbindelse med udbygningen af Ørestaden, vil indbyggertallet stige til måske mere end 200.000 mennesker, hvilket gør det mere mærkeligt at holde aftenlukket efter kl. 22.00.

Derfor holder Socialdemokraterne på Amager i aften borgermøde i aften kl. 19.00 lige ovre på den anden side af gaden efter kritik om at holde det ude i Hvidovre i Friheden Stationcenter, som det kan læses i Amager Bladet. Så bor du på Amager og har interesse i at der er en fremtidig skadestude på øen, så kig forbi Geislersgade 19 i aften kl. 19.00 for at give din mening til kende over for politikerne.

dsc00052.JPG

Fra debatmødet hos Socialdemokraterne i går aftes – fra v. – Erik Gregersen (A), Trine Petersen (R), Asger Larsen (C) og Knud Andersen (V).

Godt et par hundrede fremmødte borgere havde mandag aften mulighed for at møde 4 politikere fra Region Hovedstaden i forbindelse med den nye hospitalplan, som skal vedtages løbet af foråret, hos Socialdemokraternes hovedkvarter i 4. kreds. Og ret hurtig viste det sig, at der var forskellige holdninger til den plan blandt de fremmødte politikere. Asger Larsen, der stammer fra Amage, havde en yderst klar holdning til at det lokale hospital på øen skal mindst opretholde det nuværende niveau, mens Trine Petersen var hans diametrale modsætning med en yderst nedladen holdning over for borgerne og de ansatte på Amager Hospital. Det medførte en meget klar opbakning fra de lokale til de ansatte, buh-råb rettet mod Trine Petersen og samtidig modtog Asger Larsen de største klapsalver fra publikum, mens Knud Larsen og Erik Gregersen havnede lidt i et dødvande mellem de to andre, hvor Trine Petersen også fik fornærmet Asger Larsen, da han blev tiltalt Amager-Asger…

Reklamer

9 responses to “Kampen for en skadestue

 1. Med den befolkningstilvækst og lidt folkelig enighed bør I overveje at løsrive jer fra Systemdanmark og oprette republikken Amager. I har alle mulighederne med en unik placering, broforbindelser til Danmark og Sverige. Nordens største internationale lufthavn, en medieby med internationalt potentiale, og snart en top moderne koncertsal 😉
  Gå nu til det møde og gør noget ved det!!!

 2. hmmm, så er der staklerne på det nordlige Thyholm og på Thyborøn der i alt for nær fremtid må drage over 100 km sydpå, Herning, for at finde frem til akutberedskabet

  er der ikke en god skadestue på Malmø hvis det skulle være 😉

  spøg til side, der burde være befolkningsgrundlag nok til en døgnåben skadestue med så mange, der klumper sig sammen på den flade ø i danmarks østlige yderkantsområde

 3. @Klit: Vi har da overvejet at lukke for forbindelsen til den del af Riget, som ligger vest for øen. Hvis vi skal oprette republikken Amager, bør det helt klart være med Asger Larsen fra Konservative, som var den af de 4 fremmødte politikere, som scorede de fleste stemmer blandt de fremfødte, da han som den eneste er opvokset og bosiddende på Amager. På den måde kunne han også nemt sætte sig ind i hele situationen omkring Amager Hospital, som hvis udviklingen fortsætter, kan være lukket om ganske få år, mens Rigshospitalet rykker ud i Ørestaden og befolkningen så må tage den slagende vej til Hvidovre Hospital.

  @Jakob: Det er netop det omkring befolkningsgrundlaget, som ikke bare kan nå at blive 200.000, men 300.000 inden for de næste 50 år, hvis udviklingen fortsætter. Og det er der på nuværende tidspunkt intet der taler imod, da der også ligger nogle planer om at bygge nogle højhuse lige i nærheden af Amager Strandpark. Desuden er der stadig landområde vest for den nuværende del af Ørestaden som også kan blive gjort byggemoden og på den måde få befolkningstallet på øen til at stige. Det kunne Trine Petersen fra de Radikale ikke helt sætte sig ind i, da hun bare ville have lukket skadestuen på trods af den megen modstand, som fik de fremmødte gav hende. Oven i det var hun temmelig nedladen og direkte fræk over for flere af de fremmødte borgere og de ansatte på Amager Hospital, hvoraf en del var mødt op til mødet.

 4. @Jakob: Amager er ikke et udkantsområde; det ligger faktisk helt centralt i Kongeriget Danmark. At den anden del så er besat, er en anden historie 😦

 5. @Nikolaj: Tænker du på den del af vor kongerige vendt mod vest 😉

 6. Er Amager-Asger et nedladende udtryk? Jeg ville blive stolt, hvis jeg blev kaldt Amager-Trine! Og så er jeg ked af, hvis jeg virkede nedladende, det var ikke min hensigt. Men hensigt var at prøve at forklare, hvorfor jeg mener som jeg mener. Så nu prøver jeg at ridse nogle hovedtræk op:

  Kompetencerne på Amager Hospital, nu og ifølge den nye hospitalsplan
  Jeg har i høj grad grundlag for at gøre opmærksom på, at hvis hospitalsplanen, som Region Hovedstaden i øjeblikket har i høring, bliver vedtaget, som den ligger, så bliver kompetencerne på Amager Hospital væsentlig forringet i forhold til status i dag, ikke fordi den bliver natlukket, men fordi kompetencerne bliver helt anderledes.

  I dag kan skadestuen på Amager Hospital i princippet varetage – et slag på tasken – 90% af henvendelserne, fordi der er beredskab både for det medicinske og det kirurgiske område. Men ifølge den nye hospitalsplan, vil Amager Hospital i fremtiden udelukkende have et medicinsk beredskab.

  Det personale, som bemander medicinske afdelinger vil almindeligvis ikke have rutine i f.eks. at sy flænger sammen, behandle forvredne ankler eller skuldre, der er gået af led. Derimod er medicinsk personale uddannet til medicinske sygdomme, så som lungebetændelse, ørebetændelse, urinvejsinfektion, maveinfektioner osv.

  Hvis hospitalsplanen bliver vedtaget som den ligger, kan man derfor ikke forvente, at du i fremtiden får samme behandling på skadestuen på Amager som den, du får i dag.

  Hvad gør vi så
  Ifølge hospitalsplanen, så skal vi gøre som vi plejer, altså f.eks. henvende os til nærskadestuen. Og den anbefaling er jeg dybt uenig i, fordi når ”indholdsfortegnelsen” på skadestuen er ændret, hvorfor skal vi så lade som om, at folk blot kan gøre, som de plejer? Men det er anbefalingen, fordi flertallet af politikerne ikke har mod til at fortælle borgerne, hvad det her drejer sig om, og andre – så som undertegnede – ikke formår at forklare det.

  Jeg synes selv, det er svært at gennemskue og finde rundt i sundhedsvæsenet, og jeg mener bestemt ikke, det bliver nemmere af, at politikerne ikke vil – eller tør – give ren besked om ”indholdsfortegnelserne” på deres handlinger.

  Jeg mener derfor, at vi skal lade være med at bilde befolkningen ind, at det der kommer til at være på Amager Hospital, er en skadestue.

  Latterlig kamp om døgnåbne ”skadestuer”
  Den ”skadestue” der foreslås i hospitalsplanen dækker ikke det lokale behov. Derfor finder jeg kampen om at bevare ”skadestuen” døgnåben for aldeles hen i vejret, fordi det for mig virker som en kamp om at få lov at bruge vores dyrebare personale til at være postfrankeringsstempel til videreekspedition til næste hospital. Personalet skal bruge sin tid på at behandle og pleje patienter. Punktum.

  Hvad er alternativet?
  Enten fortæller vi borgerne, at godt nok kaldes det i hospitalsplanen for en skadestue men det er ikke sådan en skadestue, som vi er vant til. Hvis vi turde fortælle det, så ved borgerne, at de enten skal ringe til sin praktiserende læge, til vagtlægen eller tage til Hvidovre akutmodtagelse, fordi de alligevel med stor sandsynlighed risikerer at gå forgæves på deres nærskadestue.

  Ellers tager vi konsekvensen af ”indholdet” og piller skadestueskiltet ned, så folk der ikke har fulgt med i debatten ikke risikerer at sidde og vente i flere timer og så alligevel bliver overrasket over, at de bliver sendt til en anden akutmodtagelse.

  Og hvis vi i mine øjne skal give borgerne klar besked og ordentlig service, skal vi kombinere det sidste forslag med
  1) at give et døgnåbent telefonnummer, der kan vejlede og fortælle borgerne hvor de skal tage hen for at få den rette behandling med det samme. Nogle kan måske endda nøjes med at få sundhedsfaglige råd og vejledning over telefonen og undgå transport. Det vil samtidig betyde, uden at ændre ”indholdsfortegnelsen” på skadestuen som den ligger i forslaget, at f.eks. ældre mennesker – eller andre med medicinske lidelser – via telefonen rent faktisk kan blive indskrevet på nærhospitalet også om natten. Vi slipper altså for at tage til Hvidovre for derefter at få at vide, at det rent faktisk er en lidelse, der kunne være blevet behandlet på nærhospitalet.
  2) At sørge for at lave nogle gode aftaler med praksis- og vagtlæge-beredskabet, så de er ordentlige tilgængelige på alle tider af døgnet og kan varetage de lidelser og skader, som de er dygtige til at varetage.
  3) Eller endeligt andre ordninger, der på fyldestgørende vis kan hjælpe borgerne på den bedste måde, blot det ikke indebærer, at vi bilder folk ind, at den skadestue, der ligger på Amager Hospital i hospitalsforslaget, er det, som vi i dag forbinder med en skadestue!

  Hvad med afstanden?
  Når afstanden til Hvidovre Hospital fra f.eks. Dragør ikke bekymrer mig, så er det fordi, at hele akutberedskabet indrettes sådan, at det tager højde for afstanden mellem borgerne og hospitalet. Så hvis jeg får et hjertestop i Dragør, så ved jeg, at der kommer en sundhedsfaglig person ud til mig og påbegynder livreddende behandling af mig, før jeg bliver transporteret til akutmodtagelsen, eller på vej til hospitalet. Jeg kunne aldrig nogensinde bakke en sundhedsstruktur op, som stiller nogle folk i regionen sundhedsmæssigt dårligere end andre folk.

  Skal vi så ikke hellere kæmpe for status quo?
  Nej, for med samling af specialerne som hospitalsplanen lægger op til, giver det OS ALLE bedre behandling i fremtiden. Vores sundhedspersonale bliver dygtigere, mere erfarne og vi således en chance for at udvikle nye behandlings- og plejemetoder. Amager Hospital kunne måske blive et internationalt førende udviklingshospital på det medicinske område?

  Jamen, gør Amager Hospital det ikke godt nok i dag – jo, efter dagens standard, men dagens standard indebærer også det faktum, at hver 10. udskrevne patient har pådraget sig en skade under indlæggelsen, som intet har at gøre med det, som vedkommende kom på hospitalet med, men som skyldes den behandling, eller manglende behandling, som patienten fik under indlæggelsen!!

  Jeg ønsker også, vi får et sundhedsvæsen i verdensklasse. Et sundhedsvæsen der helbreder, lindrer og plejer. Ikke et sundhedsvæsen, der skader patienterne. Men det kommer altså ikke ved at bevare status quo!

 7. @Trine: Det er altid fint med nogle planer for, hvordan en fremtidig skadestue og et fremtidig hospital skal se ud. Problemet er bare, at det er ikke det vælgerne og dermed borgerne på Amager ønsker for et fremtidig hospitalsvæsen. Du må også huske på, at I der sidder i Region H, er valgt til at tjene os, vælgerne, og ikke omvendt.

  De fleste på Amager, som jeg har talt med, ønsker to ting: En skadestue og en børneafdeling på Amager (som er en satellitfunktion under Hvidovre Hospital den dag i dag). Resten, hvor det kræver større kompetance og viden, kan sagtens blive samlet på nogle specielafdelinger rundt om på de andre hospitaler, som f.eks. brandsår, kræft m.v.

  Jeg behøver ikke at gisne om, hvad forældrene på Amager vil sige til, hvis deres børn bliver indlagt ude på Hvidovre, og de dermed skal bruge op til 1½ times transport på at komme frem og tilbage mellem hjem og hospital hver vej, hvis de kunne nøjes med max en ½ time, hvis børneafdelingen blev på Amager sammen med skadestuen.

  Det er da meget fint, at du har et ønske om at folk skal ringe til egen læge, hvis det drejer sig om småting. Men, lægerne holder trods alt også lukket fra tid til anden. Og hvem skal man så ringe til?

  Ved at lukke Skt. Elisabeth Hospital, som der er planer om, gentager historien sig selv igen, som dengang med Kommunehospitalet, som lige var blevet sat i stand for x antal milioner kroner og efterfølgende lukket. Undskyd jeg siger det, men jeg vil ganske enkelt ikke finde mig i, at mine skattekroner bliver spildt på den måde, som I i Region H. åbenbart vil forvalte min del af skattepengene, som I får fra Lars Lykke. Det er der ganske enkelt ikke ræson i.

  Jeg vil håbe, at du og resten af Region H. vil lytte til os ude på Amager, før I smadrer vores hospital.

 8. Men hvad er en skadestue for dig? Er det en medicinsk skadestue eller er det sådan en, som du kender i dag?

  Og ønsker du også en skadestue, hvis det betyder, at der må lukkes medicinske afdelinger for at kunne bemande skadestuen. Som det f.eks. just er sket på Frederiksberg, hvor man var nødsaget til at lukke et medicinsk sengeafsnit, fordi der manglede plejepersonale. Samtidig er der et helt vagthold om natten til at betjene en skadestue, hvor der kommer 1 patient i timen! Eller tilsvarende der var bevilliget 10 ekstra sengepladser i psykiatrien, men man kunne ikke åbne dem, fordi vi ikke kunne få plejepersonale.

  Min pointe er nemlig, at os der har brug for skadestuen i ny og næ, vi kan måske godt have lidt svie og smerte ved at skulle transporteres længere, men den svie og smerte kan jeg leve med, hvis det betyder, at vi giver svage patienter bedre forhold.

  Raske personer, der brækker en arm hist og får en flænge pist – jeg har også en meget frisk dreng der er i risikogruppen for adskillige skadestuebesøg – vi bruger hospitalet i ny og næ og tager derfor ikke skade af at have lidt længere transporttid, de ældre derimod er en ganske anden sag!
  Og jeg ønsker at Amager Hospital skal bevares, men skal have fokus på det medicinske område, som kan være alle mulige personer, men som typisk er kronikkerne, de gamle og svage patienter. De kommer nemlig typisk på hospitalet ofte – og derfor skal det også være nemt for deres lokale netværk at besøge dem på hospitalet – der er derfor stor ræson i at de skal varetages i nærmiljøet – altså på nærhospitalet.
  Ikke mindst, så siger fagpersonerne, at kvaliteten ikke er truet på det medicinske område ved en befolkningsstørrelse som på Amager, hvorimod den er det på børneområdet, hvorfor jeg ikke vil bakke op om en børneafdeling på Amager. Og det er simpelthen, fordi jeg ønsker, at amagerkanske børn, mit eget inklusive, skal have ligeså god behandling som man får i resten af Region Hovedstaden, også på sigt!

  Og vi er i øjeblikket i gang med at undersøge om det fagligt forsvarligt er muligt at have børneambulatorium på Amager, og hvis det viser sig, så vil jeg bakke op om at have børneambulatorium på Amager. Altså så de børn, der skal til løbende kontrol, kan besøge Amager Hospital, og kun ved indlæggelser skal til Hvidovre.

  Og når egen læge har lukket skal man ringe til vagtlægen. Og jeg er ganske klar over, at der er store problemer med tilgængeligheden af disse – men jeg har vel lov til at have visioner på det område også?

  Mht. den gamle historie om kommunehospitalet – så tror jeg næppe, du finder mange, der i dag synes, det var en dårlig idé at lukke det – sådan lidt retrospektivt! Det betød faktisk, at alle i H:S fik bedre behandling. Og skattekronerne kom vel hjem igen ved salget?

  Men derudover er det svært at undgå fejlinvesteringer, når der kommer nye politikere og nye strukturer, og det er en af ulemperne ved demokrati – ingen kender fremtiden godt nok til helt at kunne undgå fejlinvesteringer. Men har man foretaget en investering og der kommer nye planer eller ny viden, så afvejer man selvfølgelig fordele og ulemper, før man foretager sit valg og indtager sine holdninger. Man ville jo aldrig kunne forbedre samfundet, hvis alle beslutninger var eviggyldige og ikke kunne omgøres. Det ville jo svare lidt til, at jeg fik inopereret en boneloc-protese og når man så efterfølgende fandt ud af, at den ikke virker hensigtsmæssigt, så kunne man fortælle mig, at man allerede havde foretaget en skattekrone-investering i min hofte – og derfor ikke kunne give mig en ny??
  Jeg er faktisk ikke ude på at smadre mit Amager Hospital, jeg er derimod ude på at give det en god fremtid!

 9. Pingback: Respons « ::: Maltesen :::

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s